Conductors (6) - Towarzystwo Ferenca Liszta we Wrocławiu