Piano Recitals of Aleksandra Swigut - Towarzystwo Ferenca Liszta we Wrocławiu